12月

1日(火)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】OFF

 

2日(水)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

3日(木)

【U15】OFF

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

4日(金)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】OFF

 

5日(土)

【U15】TR 17:00~ 流経G

【U14】クラブU14league vs JSC CHIBA 14:50kick off 岩名球技場

【U13】関東U13league vs 横浜FC戸塚 17:00kick off 流経G

 

6日(日)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TRM vs ブリオベッカ浦安 17:00kick off 流経G

 

7日(月)

【U15】OFF

【U14】OFF

【U13】OFF

 

8日(火)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】OFF

 

9日(水)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

10日(木)

【U15】OFF

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

11日(金)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】OFF

 

12日(土)

【U15】TRM vs 修徳中 17:00kick off 流経G

【U14】クラブU14league vs WINGS 19:00kick off エスタディオサンフット

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

13日(日)

【U15】OFF

【U14】OFF

【U13】TR 17:00~ 流経G

 

14日(月)

【U15】OFF

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

15日(火)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】OFF

 

16日(水)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

17日(木)

【U15】OFF

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

18日(金)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】OFF

 

19日(土)

【U15】TRM vs ジェファ 17:00kick off 流経G

【U14】TR 17:00~ 流経G

【U13】スーペルコパ参加

 

20日(日)

【U15】OFF

【U14】TRM vs FC杉野 17:00kick off 流経G

【U13】スーペルコパ参加

 

21日(月)

【U15】OFF

【U14】OFF

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

22日(火)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】OFF

 

23日(水)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】OFF

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

24日(木)

【U15】OFF

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

25日(金)

【U15】TR 18:00~ 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】OFF

 

26日(土)

【U15】TR 14:00~ 流経G

【U14】TR 16:00~ 流経G

【U13】TRM vs ラルク 17:00kick off 流経G

 

27日(日)

【U15】TRM vs ブリオベッカ浦安 17:00kick off 流経G

【U14】TR 18:00~ 流経G

【U13】TR 18:00~ 流経G

 

28日(月)

【U15】OFF

【U14】DR招待

【U13】TRM vs 修徳中 17:00kick off 流経G

 

29日(火)

【U15】OFF

【U14】DR招待

【U13】TRM vs GRANDE 17:00kick off 流経G

 

30(水)

【U15】OFF

【U14】OFF

【U13】OFF

 

31(木)

【U15】OFF

【U14】OFF

【U13】OFF